Yıl:2021   Cilt: 7   Sayı: 1   Alan: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 83

Abd Alkareem ALHAJ

Büyükbaş Hayvancılık Yetiştiriciliği Hakkında Genel Bilgi: Türkiye'den Örnekler

Bu çalışmada genel olarak, büyükbaş hayvancılığı hakkında genel bilgi verilmektedir. Çalışmada yer alan notların ana unsurları, büyükbaş hayvancılığın yetiştirilmesinde nelere ihtiyaç duyulduğunu anlatmasının yanı sıra, hayvancılığın yetiştirilmesinde kullanılan büyük tesislere, arazilere, çayırlara da yer verilmiştir. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta; Türkiye esas alınıp sığır ve mandacılığa yer verilmektedir. Bu işletme, günümüzde de devam etmekte olup, Türkiye'de en çok görülen yetiştirme alanlarındandır.

Anahtar Kelimeler: Büyükbaş hayvancılık , genel bigler , Türkiye'den Örneklerle


General Information about Cattle Breeding: Examples from Turkey

In this study, general information about cattle breeding is given. In addition to explaining the main elements of the notes in the study. This study also includes what is needed in raising cattle, large utilities, pastures and meadows used in livestock are. An example of Turkey for cattle and buffalo breeding was given. This business continues today and is one of the most common cultivation areas in Turkey.

Keywords: Cattle breeding , general bigler , with examples from Turkey


Atıf İçin

Alhaj, A. A. (2021). General Information about Cattle Breeding: Examples from Turkey, Science and Technology, 7 (1), 27-36.


150