Year:2018   Volume: 4   Issue: 1   Area: Mühendislik Temel Alanı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 33

Demet GÜNAL ERTAŞ ,Seçil ŞATIR

Plastic Materials and their Use in Industrial Design Education

Developing materials technology makes it likely to use a great variety of materials. Although plastic is a time-honored material, it is one of the most widely used among contemporary materials. Generally grouped under thermoplastics and thermoset plastics, they are used almost in any field as they have a large variety. Lending themselves to many different uses, and reducing energy consumption, plastic materials could be used with other materials in any field. Besides extensive daily use, plastic materials have spread to a multitude of areas including health and sanitation, machinery, automotive, space and aeronautics. The course “Plastic Materials and Technology” at the Department of Industrial Product Design, ITU was designed taking into consideration the importance of plastic materials employed in industrial design. The course content and procedures were planned so that they are directly useful for students of industrial design.

Keywords: Industrial design, design education, plastic materials, production methods, design rules


Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Plastik Malzeme ve Değerlendirilmesi

Endüstriyel tasarım gibi mühendislik ve sanatı birarada barındıran bir alanda malzemenin önemi büyüktür. Malzeme tasarımı ayağa kaldıran, üretilmesini sağlayan, görünümünü belirleyen ve işlevini yerine getirmesini kolaylaştıran bir öğe olarak tasarımda belirleyici bir rol oynamaktadır. Gelişen malzeme teknolojisi çok çeşitli malzemelerin kullanımına imkan tanımaktadır. Plastik ise farklı malzemeler arasında en yaygın olarak kullanılan malzemelerdendir. Plastikler, çok çeşitli türleri olması, başka malzemelerle birlikte kullanılabilmesi, çok geniş imkanlar sunması, düşük üretim, işletim ve bakım maliyeti, ürün çeşitliliği sağlanabilmesi, enerji sarfiyatını azaltması sebepleriyle günlük yaygın kullanımının yanısıra, sağlık, temizlik alanları, makine, otomotiv, uzay, havacılık sanayileri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Endüstriyel tasarımda yaygın olarak kullanılan malzemelerden olan plastik malzemenin tasarım ilkelerinin, üretim yöntemlerinin, türlerinin, geleceğin tasarımcısı olan tasarım öğrencilerine öğretilmesi önem arz etmektedir. Plastik malzeme bilgisinin tasarım öğrencilerine özelleştirilmiş olarak ve etkin kullanacakları şekilde aktarılması önemlidir. Bu çalışmada Endüstriyel Tasarım Bölümünde yürütülen Plastik Malzeme Bilgisi ve Teknolojisi isimli derste yapılan çalışmalar ve projeler ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel tasarım, tasarım eğitimi, plastik malzeme, üretim yöntemi, tasarım ilkeleri


For Cited

Günal Ertaş, D. & Şatır, S. (2018). Plastic Materials and their Use in Industrial Design Education. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (1), 33-46.


348