Year:2021   Volume: 7   Issue: 1   Area: Mühendislik Temel Alanı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 84

Muhammet Fatih KADI ,Halit Süleyman TÜRKMEN

Carbon Seal Design and Calculated Fluid Analysis

In this study, simplified seal geometries were designed by using commercial software. A commercial solver software using finite element method and time dependent 2D Computational Fluid Dynamics simulation was used for the designs for oil and air seal performance on rotor-stator pairs. The gaps between the rotor and the stator and the dynamic interaction of the flow performances were investigated. The data used in the analyzes were processed without units due to confidentiality. RPM and temperature values are shared without units. Unstructured solution hybrid mesh model is used. As a result of the study, the advantages of carbon seal design have been revealed. It provides high sealing and also prevents hot heat transfer at a high rate. Finally, it increases engine efficiency.

Keywords: Carbon seal, Labyrinth seal, Computational fluid analysis


Karbon Keçe Tasarımı ve Akış Analizleri

Bu çalışmada, basitleştirilmiş keçe geometrileri ticari bir yazılım kullanılarak tasarlanmıştır. Tasarımlar üzerinde yağ ve hava sızdırmazlık performansları rotor-stator çiftleri üzerinde sonlu elemanlar yöntemi kullanan ticari bir çözücü yazılım ile zamana bağlı 2 boyutlu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği simülasyonu kullanılmıştır. Çalışmada rotor ve stator arasındaki açıklıklar ve akış performanslarının dinamik etkileşimi incelenmiştir. Analizlerde kullanılan veriler gizlilik sebebiyle birimsiz olarak işlenmiştir. RPM ve sıcaklık değerleri birimsiz paylaşılmıştır. Yapısal olmayan çözüm ağ modeli kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda karbon keçe tasarımının sağladığı avantajlar ortaya çıkarılmıştır. Yüksek sızdırmazlık sağlamış aynı zamanda ısı geçişine de yüksek oranda engel olmuştur. Sonuç olarak, motor verimi artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karbon keçe, Labirent keçe, Hesaplamalı akışkan analizi


For Cited

Kadı, M. F. & Türkmen, H. S. (2021). Carbon Seal Design and Calculated Fluid Analysis. Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 7 (1), 19-26.


223