Yıl:2022   Cilt: 8   Sayı: 2   Alan: Mühendislik Temel Alanı

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 71

Beytullah BAŞEĞMEZ ORCID Icon

Hibrid Elektrikli Taşıtlardaki Vites Kutusu Yapılarının İncelenmesi

Hibrid elektrikli taşıt kavramı, daha geniş kapsamı olmakla birlikte hem içten yanmalı motorun (İYM) hem de elektrik motorunun (EM) kullanıldığı araçları tanımlamaktadır. Hibrid elektrikli taşıtların emisyon miktarı ve yakıt tüketimleri, konvansiyonel fosil yakıtlı taşıtlarla kıyaslandığında oldukça düşüktür; daha yüksek verimliliğe sahiptirler. İYM ve EM güçlerinin aktarıldığı hibrid vites kutuları, bu faydaların oluşumunu temin eden temel aksamlardan biridir. Tam ve şarj edilebilir (plug-in) hibrid elektrikli taşıtlardaki vites kutuları, iki ana başlık altında toplanabilir. Bunlardan ilki, paralel hibrid elektrikli taşıtlarda kullanılan, elektrik motorunun vites kutusu önüne konumlandırıldığı P2 yapısıdır. Diğer ana başlık ise seri-paralel ya da kompleks güç iletim konfigürasyonuna sahip hibrid taşıtlarda kullanılan güç dağıtımlı hibrid vites kutularıdır. P2 yapısında vites kutusu kısmi değişiklikle aynen kullanılabilir. Motor ile elektrik motoru arasındaki bağlantı mekanik olarak kesilebilir; taşıt, yalnızca elektrik motoru ile tahrik edilebilir. Güç dağıtımlı hibrid yapının ana bileşeni, İYM’den gelen gücü dağıtan planet dişli ünitesidir; bu nedenle güç dağıtımlı (power split) olarak isimlendirilir. Vites kutusu temel olarak elektrik motoru ve planet dişli mekanizmalarının bütünleşik yapısı şeklindedir. Mekanik güç, dişliler üzerinden doğrudan tekerleklere aktarılabildiği gibi bataryada depolanmak üzere elektriğe dönüştürülebilir veyahut bataryadan çekilen elektrik, güç dağıtım ünitesi üzerinden tahrik tekerleklerine aktarılabilinir. Bu çalışmada her geçen gün kullanımı artan ve orta vadede otomotiv sektöründe önemli bir paya sahip olması beklenen hibrid elektrikli taşıtların vites kutuları detaylı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vites Kutusu, Hibrid Elektrikli Taşıt, Güç Dağıtım Ünitesi, Elektrik Motoru/Jeneratör


Scrutinizing of Structure and Design of Hybrid Electric Vehicle Transmissions

The concept of hybrid electric vehicle has a wider scope but in the strict sense it defines vehicles in which both internal combustion engine and electric motor are used. The emission amount and fuel consumption of hybrid electric vehicles are quite low when compared to conventional fossil fuel vehicles; hybrids have higher efficiency. Hybrid transmissions, to which engine and motor powers are transferred, are one of the basic components that ensure the formation of these benefits. Transmissions in full and plug-in hybrid electric vehicles can be grouped under two main headings. The first of these is the P2 structure, which is used in parallel hybrid electric vehicles, where the electric motor is positioned in front of the transmission. The other main topic is power split hybrid transmissions used in hybrid vehicles with serial-parallel or complex powertrain configurations. In the P2 structure, the transmission can be used exactly with partial modification. The link between the engine and motor can be broken mechanically. The vehicle can be driven by an electric motor only. The main component of the power split hybrid structure is the planetary gear unit that distributes the power from the ICE; for this reason it is called power split. The transmissions is basically in the form of an integrated structure of electric motor and planetary gear mechanisms. Mechanical power can be transferred directly to the wheels via gears or converted into electricity to be stored in a battery or the electricity drawn from the battery can be transferred to the drive wheels via the power distribution unit. In this study, hybrid electric vehicle transmissions whose usage is increasing day by day and which are expected to have a significant share in the automotive sector in the medium term are scrutinized.

Keywords: Transmission, Hybrid Electric Vehicle, Power Split Unit, Electric Motor/Generator


Atıf İçin

Başeğmez, B. (2022). Scrutinizing of Structure and Design of Hybrid Electric Vehicle Transmissions. Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 8 (2), 37-52.


83